KENO CID 210 - 10Kg Zobacz większe

KENO CID 210 - 10Kg

Nowy

Preparat dezynfekcyjny, pianowy na bazie czwartorzędowych soli amonowych. Stężenie robocze: 0,25-1%

Więcej szczegółów

Więcej informacji

KENO™CID 210 to płynny produkt przeznaczony do dezynfekcji pomieszczeń, hal magazynowych, obiektów, stołów, maszyn, urządzeń, środków transportu mających kontakt ze środkami spożywczymi.

Właściwości
KENO™CID 210 zawiera czartorzędową sól amonowa – chlorek didecylodimetyloamonu 320 g/L, aldehyd glutarowy 20 g/L oraz isopropanol 120 g/L.

Sposób użycia
Produkt należy stosować na uprzednio umytych powierzchniach.
Nanosić:
- ręcznie
- poprzez rozpylanie pod niewielkim ciśnieniem za pomocą rozpylacza
- za pomocą urządzeń pianotwórczych w postaci piany
Stężenie 0,25 – 1,0%.
Zamgławianie 1 L KENO™CID 210 + 20 L wody/1000 m3
Po dezynfekcji spłukać obficie czystą wodą zdatną do picia.

Specyfikacja
Postać: płyn o kolorze od bezbarwnego do jasnożółtego
pH (100%): ok. 6.0
Gęstość (20°C): ok. 0.980 kg/L
Temperatura krzepnięcia: -10°C

Korozyjność i środki ostrożności
Należy zapoznać się z treścią Karty Charakterystyki.

16 innych produktów w tej samej kategorii: