KENO CID 210 1/4 - 20Kg Zobacz większe

KENO CID 210 1/4 - 20Kg

Nowy

Właściwości: KENO CID 210 Y4 zawiera aldehyd glutarowy (5 g/l), czwartorzędowe związki amonowe (80 g/l), izopropanol, związki kompleksujące i inhibitory korozji KENO CID 210 1/4 posiada szerokie spektrum działania – niszczy wirusy, bakterie, grzyby i pleśnie.

Więcej szczegółów

Więcej informacji

KENO™CID 210 1/4 jest to płynny, skoncentrowany produkt dezynfekujący. Posiada właściwości bakteriobójcze. Zalecany do odkażania w pomieszczeń, hal magazynowych, maszyn, urządzeń, stołów, powierzchni mających kontakt z żywnością w przemysle spozywczym. Nie jest zalecany do zamgławiania.

Skład
80 g/L czwartorżedowa sól amonowa – chlorek didecylodimetyloamonium 5 g/L, glutaral, Izopropanol

Sposób użycia
KENO™CID 210 ? został specjalnie stworzony do zastosowania w centralnych systemach mycia.
Stosować na uprzednio umytych powierzchniach:
- W postaci oprysku pod niskim ciśnieniem za pomocą rozpylacza
- Za pomocą urządzeń pianotwórczych w postaci piany
Stężenie 0,5 – 1,0%
Czas kontaktu 10 minut
Powierzchnie spłukać obficie czystą wodą zdatną do picia

Specyfikacja
Postać: klarowna, pieniąca się ciecz
pH (100%): ok. 4.5
Gęstość (20°C): ok. 0.980 kg/L
Temperatura krzepnięcia: -10oC

Korozyjność i środki ostrożności
Należy zapoznać się z treścią Karty Charakterystyki .

16 innych produktów w tej samej kategorii: