DM CID - 240Kg Zobacz większe

DM CID - 240Kg

Nowy

Alkaliczny preparat myjąco-dezynfekcyjny z aktywnym chlorem + KOH do mycia w układach CIP, myjkach tunelowych. Stężenie robocze: 0,25-1%

Więcej szczegółów

Więcej informacji

Opis produktu
DM CID to alkaliczny, chlorowy myjąco-dezynfekujący produkt do zastosowania w instalacjach CIP w przemyśle spożywczym: pojemniki w myjkach automatycznych, instalacje technologiczne, zbiorniki w systemie obiegowym; do utrzymywania higieny dojarek, do codziennego czyszczenia chłodzonych zbiorników mleka, aparatury do
ściągania i zbierania mleka. Usuwa nie pozostawiając śladów pozostałości tłuszczowe i białkowe.

Właściwości
DM CID zawiera wodorotlenek potasu, podchloryn sodu, stabilizatory chloru, kompleksujące i sekwestrujące związki oraz inhibitory korozji.
DM CID wykazuje działanie bakterio- i grzybobójcze potwierdzone badaniami zgodnymi z normami EN.

Sposób użycia
Myjka pojemników
1. Ustawić temperaturę w urządzeniu: 30-40oC
2. Ustawić dozowanie produktu: 0,3-0,5%
3. Pojemniki powinny być dokładne spłukane wodą zdatną do picia
C.I.P.
1. Przeprowadzić wstępne płukanie zimną wodą
2. Ustawić dozowanie produktu: 0,25-1,0%
3. Czas kontaktu: pozostawić w obiegu przez 15 minut w temperaturze 50-60oC
4. Po umyciu przepłukać system wodą zdatną do picia DM CID stosować na przemian z produktem PHO CID, ponieważ w ten sposób usuwane są dodatkowo osady z  kamienia wodnego i żelaza.

Specifikacja
Postać: lekko żółta nie pieniąca się ciecz
pH : ok. 12.5
Gestość (20°C): ok. 1.200 kg/L
Temperatura krzepniącia: -15°C

Korozyjność i środki ostrożności
Nigdy nie mieszać z kwasami! Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 35°C. Przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki produktu.

Określane stężenia
Reagenty : 0.05M HCl roztwór
Fenoloftaleina wskaźnik
Procedura: Dodać do 100 mL wody 5 mL badanego roztworu oraz 2-3 krople wskaźnika. Miareczkować roztworem HCl do bezbarwnego punktu końcowego.
Obliczenia: % DM CID = titrant (mL) / 2.7

15 innych produktów w tej samej kategorii: