DM CLEAN - 240Kg Zobacz większe

DM CLEAN - 240Kg

Nowy

Środek przeznaczony do mycia instalacji C.I.P. – alkaliczny, nie zawiera chloru. Zawiera wodorotlenek potasu, związki kompleksujące i inhibitory korozji, skutecznie myje i dezynfekuje systemy C.I.P oraz sprzęt (zwłaszcza miksery do mięsa). Zastosowanie w różnych działach przemysłu spożywczego m.in. mleczarstwie, browarnictwie i produkcji napojów, do mycia pojemników plastikowych w myjkach.

Więcej szczegółów

Więcej informacji

Opis produktu
DM CLEAN jest płynny, alkaliczny, niepieniący się produkt do mycia instalacji CIP, sprzętu, pojemników w myjkach automatycznych oraz powierzchni w różnych działach przemysłu spożywczego.
DM CLEAN może być także zastosowany do ręcznego i mechanicznego mycia posadzek.

Właściwości
DM CLEAN zawiera wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu, fosfonian, inhibitory korozji oraz związki zwilżające.
DM CLEAN SUPER może być zastosowany w przemysle mleczarskim, browarnictwie, produkcji napojów.

Sposób użycia
Mycie systemów CIP:
- przepłukać instalacje wodą przed myciem
- wprowadzić do obiegu roztwór DM CLEAN o stężeniu od 0,5 do 2%, temperatura roztworu powinna wynosić od 50 do 60°C
- czas kontaktu od 10 do 20 minut
- wypłukać czystą wodą
Mycie sprzętu (szczególnie mieszalników do mięsa):
- przepłukać wodą przed myciem
- wprowadzić roztwór DM CLEAN o stężeniu od 1 do 2% w letniej wodzie
- włączyć mieszalnik na 30 minut
- wypłukać czystą wodą
· Specyfikacja
Postać: bezbarwny płyn
pH (1%): 12.2
Gęstość (20°C): 1.25 kg/L
Temperatura krzepnięcia: -10°C

Korozyjność i środki ostrożności
Nie stosować na aluminium i wrażliwe na odczyn alkaliczny powierzchnie.
Należy zapoznać się z treścią Karty Charakterystyki

Obliczanie stężenia
Reagenty: roztwór 0.05M HCl
Wskaźnik fenoloftaleina
Procedura: Do 100 mL wody dodać 5 mL badanego roztworu oraz 2-3 krople wskaźnika. Miareczkować roztworem HCl do zaniku zabarwienia.
Obliczenia: % DM CLEAN = titrant HCl (mL) / 3,8

15 innych produktów w tej samej kategorii: