DM CLEAN ULTRA - 25Kg Zobacz większe

DM CLEAN ULTRA - 25Kg

Nowy

Alkaliczny preparat myjący w instalacjach CIP, w myjkach tunelowych. Stworzony do zastosowania w wysokich temperaturach oraz w przypadku bardzo twardej wody. Stężenie robocze: 0,5-2%

Więcej szczegółów

Więcej informacji

Opis produktu
DM CLEAN ULTRA jest silnym alkalicznym, nie pieniącym się produktem myjącym przeznaczonym do mycia instalacji CIP, narzędzi oraz powierzchni.
DM CLEAN ULTRA został specjalnie stworzony do zastosowania w wysokich temperaturach. Posiada silne właściwości sekwestrujące.
DM CLEAN ULTRA ma zastosowanie również w automatycznych zmywarkach do naczyń. Dedykowany jest w przypadku bardzo twardej wody.

Skład
DM CLEAN ULTRA jest oparty na wodorotlenku potasu, wodorotlenku sodu, związkach sekwestrujących oraz zawiązkach zwilżających.

Sposób uzycia
Do mycia instalacji CIP:
- Spłukać wodą przed aplikacją produktu
- Wprowadzić do obiegu roztwór o stężeniu 0,5 do 2% DM CLEAN ULTRA.
- Temperatura od 50 do 90°C.
- Czas kontaktu od 10 do 20 minut.
- Spłukać czystą wodą.
Do automatycznych zmywarek stosować roztwór 0,1-0,2% .

Specyfikacja
Postać: bezbarwna, nie pieniąca się ciecz
pH (1%): ok. 12.5
Gęstość (20°C): ok. 1.310
Temperatura krzepinięcia: -15°C

Korozyjność i środki ostrozności
Nie stosować na aluminium oraz powierzchniach wrażliwych na działanie alkaliów.
Zapoznaj się z treścią karty charakterystyki produktu.

Określanie stężenia
Reagenty: 0.05M HCl roztwór
Wskaźnik fenoloftaleina
Procedura: Dodać do 100 mL wody 5 L badanego roztworu oraz 2-3 krople wskaźnika. Miareczkować roztworem HCl do zaniku zabarwienia.
Obliczenia: % DM CLEAN ULTRA = objętość titranta (roztwór HCl)(ml) / 7.7

15 innych produktów w tej samej kategorii: