DM CLEAN SUPER - 25Kg Zobacz większe

DM CLEAN SUPER - 25Kg

Nowy

Środek do mycia w systemach C.I.P. oraz maszynowego mycia posadzek - alkaliczny, nie pieniący zawiera związki sekwestrujące. Posiada doskonałe właściwości dezynfekujące dzięki zawartości wodorotlenku potasu, wodorotlenku sodu, związków sekwestrujących i nawilżających oraz inhibitorom korozji. Skutecznie myje systemy C.I.P. w mleczarstwie, browarnictwie i produkcji napojów z osadów tłuszczu.

Więcej szczegółów

Więcej informacji

Opis produktu
DM CLEAN SUPER jest płynny, mocno skoncentrowany, alkaliczny, niepieniący się produkt do mycia instalacji CIP, sprzętu oraz powierzchni, myjek pojemników, posadzek za pomocą automatów szorująco-zbierających w różnych działach przemysłu spożywczego.

Właściwości
DM CLEAN SUPER zawiera wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu, związki sekwestrujące, inhibitory korozji oraz związki zwilżające.
DM CLEAN SUPER może być zastosowany w całym przemyśle spożywczym, w tym w przemyśle mleczarskim, browarnictwie, produkcji napojów, branży mięsnej, owocowo-warzywnej oraz piekarniczej i cukierniczej.

Sposób użycia
Mycie systemów CIP:
- przepłukać instalacje wodą przed myciem
- wprowadzić do obiegu roztwór DM CLEAN SUPER o stężeniu od 0,5 do 2%, temperatura roztworu powinna wynosić od 50 do 90°C
- czas kontaktu od 10 do 20 minut
- wypłukać czystą wodą
Mycie sprzętu:
- przepłukać wodą przed myciem
- użyj roztworu DM CLEAN SUPER w stężeniu od 0,5 do 2% w letniej wodzie
- przepłucz czystą wodą
Myjnie tunelowe pojemników:
- stężenie od 0,5 do 1%
- temperatura mycia 45-60oC
- czas kontaktu zgodny z programem mycia urządzenia
Mycie posadzek:
- stężenie od 0,5 do 2%
- temperatura mycia: do 40oC
- czas kontaktu: do 15 minut lub zbieranie od razu za pomocą automatu.

Specyfikacja
Postać: klarowny, bezbarwny, niepieniący się płyn
pH (1%): 12.2
Gęstość (20°C): 1.4 kg/L
Temperatura krzepnięcia: -15°C

Korozyjność i środki ostrożności
Nie stosować na aluminium i wrażliwe na odczyn alkaliczny powierzchnie.
Należy zapoznać się z treścią Karty Charakterystyki

Obliczanie stężenia
Reagenty: roztwór 0.05M HCl
Wskaźnik fenoloftaleina
Procedura: Do 100 mL wody dodać 5 mL badanego roztworu oraz 2-3 krople wskaźnika. Miareczkować roztworem HCl do zaniku zabarwienia.
Obliczenia: % DM CLEAN SUPER = titrant (mL) / 7.7

15 innych produktów w tej samej kategorii: