BIO GEL - 25Kg Zobacz większe

BIO GEL - 25Kg

Nowy

Alkaliczny preparat żelowy do usuwania silnych zabrudzeń organicznych. Stężenie robocze: 1-10%

Więcej szczegółów

Więcej informacji

Opis produktu
BIO GEL jest silnie skoncnetrowanym alklaicznym środkiem o specyficznej żelowej postaci dzięki której dłużej utrzymuje się na mytych powierzchniach.

Właściwości
BIO GEL zawiera niejonowe tenzydy, wodorotlenek sodu, związki komplaksujące oraz zwilżające.
BIO GEL został specjalnie opracowany do usuwania tłuszczu, osadów z dymu, smoły i cukrów z miejsc trudno dostępnych dla standardowych produktów myjących.
BIO GEL może być zastosowany w każdym sektorze przemysłu spożywczego.
BIO GEL może być stosowany w dowolnym urządzeniu myjącym – bez dodatkowych inwestycji.

Aplikacja
Stężenie od 3 do 5% postać gęstej piany
Stężenie od 5 do 10% postać żelu.
Czas kontaktu od 10 do 60 minut.
Spłukać wodą.

Informacje techniczne
Postać: bursztynowy płyn
pH (1%): 11.8
Gęstość (20°C): 1.060 kg/L
Temperatura krzepnięcia: -15°C

Korozyjność i środki ostrożności
Należy zapoznać się z treścią Karty Charakterystyki produktu.

Określanie stężenia
Odczynniki: 0.05M roztwór HCl
Wskaźnik fenoloftaleina
Procedura: Do 100 mL wody należy dodać 5 mL badanego roztworu oraz 2-3 kropli wskaźnika. Miareczkować roztworem HCl do zmiany barwy
Obliczenia: % BIO GEL = objętość titranta (ml) / 3.1

12 innych produktów w tej samej kategorii: