BIOCID S - 25Kg Zobacz większe

BIOCID S - 25Kg

Nowy

Silnie alkaliczny preparat myjący do usuwania mocnych zabrudzeń organicznych. do usuwania mocnych zabrudzeń powierzchniowych - alkaliczny, pieniący z środkami zwilżającymi. Zawiera wodorotlenek potasu, cukrowe związki powierzchniowo – czynne, NTA, inhibitory korozji oraz środki zwilżające. Skuteczny przy użyciu dowolnego urządzenia spieniającego.

Więcej szczegółów

Więcej informacji

Opis produkt
BIO CID –S jest silnie skoncentrowanym, alkalicznym, mocno pieniącym się produktem myjącym.
Zalecany do “gruntownego” mycia i usuwania najcięższych osadów organicznych ze wszelskich zmywalnych powierzchni odpornych na działanie silnych zasad.

Właściwości
BIO CID –S zawiera wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu, inhibitory korozji oraz związki zwilżające.
BIO CID –S może być stosowany w dowolnym urządzeniu spieniającym (centralny system mycia, wytwornica piany, lanca lub pistolet pianotwórczy).

Sposób użycia
Stężenie: 0,5 do 2%
Czas kontaktu: 10 do 20 minut.
Spłukać wodą pod wysokim ciśnieniem 35 bar.

Specyfikacja
Postać: brązowy, mocno pieniąca się ciecz
pH (1%): ok. 12.5
Gęstość (20°C): ok. 1.350 kg/L

Korozyjność i środki ostrożności
Należy zapoznać się z treścią Karty Charakterystyki

12 innych produktów w tej samej kategorii: