ECO CLEAN - 25Kg Zobacz większe

ECO CLEAN - 25Kg

Nowy

Alkaliczny preparat myjący do mycia powierzchni produkcyjnych (bez chloru). O CLEAN 25 kg Środek do mycia powierzchni produkcyjnych – alkaiczny, pieniący, nie zawiera chloru. Posiada doskonałe właściwości dezynfekujące poprzez zawartość wodorotlenku sodu, NTA, inhibitorów korozji i związków nawilżających. Skutecznie czyści przy użyciu urządzeń spieniających.

Więcej szczegółów

Więcej informacji

ECO CLEAN jest silnie skoncentrowanym, alkalicznym, mocno pieniącym się produktem myjącym przeznaczonym do zastosowania w przemyśle spożywczym (mięsnym, rybnym, mleczarskim, napojowym).

Właściwości
ECO CLEAN zawiera wodorotlenek sodu, inhibitory korozji oraz związki zwilżające.
ECO CLEAN może być stosowany w dowolnym urządzeniu spieniającym (centralny system mycia, wytwornica piany, lanca lub pistolet pianotwórczy).

Sposób użycia
Stężenie: 2 - 5%
Czas kontaktu: 10 minut.
Spłukać wodą pod ciśnieniem minimum 20 bar.

Specyfikacja
Postać: ciecz o kolorze od bezbarwnego do jasnożółtego
pH (1%): ok. 12.5
Gęstość (20°C): ok. 1.300 kg/L

Korozyjność i środki ostrożności
Nie mieszać z kwasami!
Należy zapoznać się z treścią Karty Charakterystyki

Określanie stężenia
Reagenty roztwór 0,05 M HCl
Wskaźnik fenoloftaleina
Procedura Do 100 mL wody dodać 5 mL badanego roztworu oraz 2-3 krople wskaźnika.
Miareczkować roztworem HCl do zaniku zabrawienia.
Obliczenia % ECO CLEAN = ilość titranta (HCl) mL/2,7

12 innych produktów w tej samej kategorii: