BIO FOAM-S NEW FORMULA - 25Kg Zobacz większe

BIO FOAM-S NEW FORMULA - 25Kg

Nowy

Alkaliczny preparat do mycia komór, wózków i kijów wędzarniczych. Stężenie robocze: 2-5%

Więcej szczegółów

Więcej informacji

Opis produktu
BIO FOAM-S to silny, alkaliczny, pieniący się produkt przeznaczony do mycia komór, kijów i wózków wędzarniczych, pieców, blach, wózków piekarniczych oraz pozostałych silnie zabrudzonych sprzętów (np. frytkownic, ruszt...).
Produktu nie należy stosować na powierzchni wykonane z aluminium lub innych nieodpornych na odczyn alkaliczny powierzchni.

Właściwości
BIO FOAM-S zawiera wodorotlenek sodu, niejonowe związki powierzchniowiczynne, związek kompleksujący oraz substancje zwilżające.
BIO FOAM-S został specjalnie opracowany do usuwania tłuszczu, osadów z dymu, smoły i cukrów.
BIO FOAM-S może byc stosowany w dowolnym urządzeniu spieniającym (centralny system mycia, wytwornica piany, lanca lub pistolet pianotwórczy), a także do ręcznego mycia drobnego sprzętu oraz inżektorowego mycia komór wędzarniczych.

Sposób użycia
Stężenie 2 – 5 %.
Czas kontaktu 10 do 30 minut (mycie inżektorowe – zgodnie z programem mycia komory).
Spłukać ciepłą lub zimną wodą.
Temperatura stosowania 20-60oC.

Specyfikacja
Postać: klarowna, ciemnobrązowa ciecz
pH (1%): 13.0
Gęstość (20°C): 1.440 kg/L
Temperatura krzepnięcia: -10°C

Korozyjność i środki ostrożności
Nie należy mieszać z kwasami!
Należy zapoznać się z treścią Karty Charakterystyki produktu.

Określanie stężenia
Odczynniki: roztwór 0.05M HCl
Wskaźnik fenoloftaleina
Procedura: Do 100 mL wody należy dodać 5 mL badanego roztworu oraz 2-3 kropli wskaźnika. Miareczkować roztworem HCl do zmiany barwy.
Obliczenia: % BIO FOAM-S = ilość titranta (mL) / 5.7

5 innych produktów w tej samej kategorii: