CARGO 3000 - 240kg Zobacz większe

CARGO 3000 - 240kg

Nowy

Zasadowy, pianowy preparat przenaczonym do mycia pojazdów ciężarowych oraz dostawczych. Specjalnie opracowany, aby skutecznie usuwać brud drogowy i tłuste plamy. Jest przyjazny dla użytkownika, może być nanoszony w formie piany, sprayu. Zalecane użycie: od 1% do 7%,  do mycia felg: 10-50%, usuwanie insektów: 5-10%, mycia samochodów ciężarowych: 2-7%

Więcej szczegółów

Więcej informacji

CARGO 3000 
Alkaliczny produkt myjący do samochodów ciężarowych, dostawczych i pojazdów mocno zabrudzonych

Opis produktu  
CARGO 3000 jest alkalicznym, silnie pieniącym się produktem myjącym przeznaczonym do usuwania brudu drogowego i tłustego filmu. CARGO 3000 może być zastosowany do 
samochodów ciężarowych, dostawczych oraz pojazdów mocno zabrudzonych.   
 
Właściwości  
CARGO 3000 jest przyjazny dla użytkownika. 
CARGO 3000 może być nakładany w formie oprysku lub jako piana przez dowolne urządzenie pianotwórcze. 
CARGO 3000 zawiera inhibitory korozji.  
CARGO 3000 ulega biodegradacji. (Rozporządzenie (WE) Nr 648/2004). 
CARGO 3000 nie zawiera fosforanów.  
 
Sposób użycia  
Stężenie: 1 – 7 % 
Nałożyć CARGO 3000 za pomocą opryskiwacza lub jednostki pianotwórczej. Pozwolić na reakcję z brudem, nie pozostawiać do wyschnięcia. Dokładnie spłukać wodą pod wysokim ciśnieniem.  
 
CARGO 3000 może być również zastosowany w myjniach samochodowych.  
Stężenie: 2 – 7 % 
 
Specyfikacja  
Postać:                    pieniąca się bursztynowa ciecz  
pH (1%):                 ok. 11.50 
Gęstość (20°C):       ca. 1.100 kg/L  
 
Korozyjność/środki ostrożności  

Nie nakładać: w pełnym słońcu; na delikatne, nie odporne na działanie alkaliów powierzchnie; rozgrzane elementy karoserii.  
Nie pozostawiać do wyschnięcia. 
Należy zapoznać się z treścią karty charakterystyki produktu

15 innych produktów w tej samej kategorii: